Disclaimer

Disclaimer
De website van in outhout.nl en Flower2power.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Inouthout.nl en Flower2power.nl streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle
informatie, producten, prijzen en diensten op deze website.
 
Inouthout.nl garandeert echter niet dat de inhoud van inouthout.nl en Flower2power.nl juist of volledig is.
Ondanks alle aan de samenstelling van de in outhout.nl en flower2power.nl Website bestede zorg, kan
noch de webmaster, noch inouthout.nl en Flower2power.nl aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen
voorkomen of voor de gevolgen van het gebruik van de in out hout-website.
 
Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar
zijn van deze website. Inouthout.nl en Flower2power.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt
verwezen vanaf of die verwijzen naar de inouthout.nl en Flower2power.nl site.