Sfeermakers voor binnen en buiten.

Hier komen houten meubelen, woonaccessoires en lampen in een mix bij elkaar.

Welkom in onze showroom.

Vriendelijke groet,

Nico & Ginette Westenbrink

Dokter Larijweg 87 

7961 NP Ruinerwold

Geopend:

Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Zondag van 11 uur tot 17 uur. (Oktober, November en December).

Daarbuiten op afspraak.

Belt u even en wij maken tijd voor u.

0618583076

 

 

Privacy Policy

Privacy Policy Inouthout.nl en Flower2power.nl

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: - uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres.
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.
 
Deze informatie wordt gebruikt:
- om de inhoud van onze website te verbeteren;
- om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker;
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site;
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden;
- om een juiste uitvoering van te sluiten of gesloten overeenkomsten met u te bevorderen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de datum en het tijdstip van het bezoek):
- om uw voorkeuren te registreren;
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.

Ons bedrijf kan voor het monitoren van bezoek aan onze website gebruik maken van Google Analytics, Google Adwords en Google AdSense. De toepassing daarvan geschiedt in overeenstemming met en met toepassing van de Google Privacy Policy. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U kunt dan echter niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website. De cookies worden niet gebruikt om personen aan te duiden, maar de apparatuur. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. We hebben voor het overige geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet die ertoe strekken tot het ter beschikkingstelling van persoonsgegevens aan derden binnen of buiten de EU. Neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@inouthout.nl
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Inouthout.nl stuurt geen nieuwsbrieven of ander geadresseerd reclame drukwerk per post naar consumenten. Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid . In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf. Wij behouden ons het recht voor voorgaand privacybeleid te wijzigen, in welk geval wij de wettelijke (mededelings)verplichtingen in acht zullen nemen.